Toyota

המחירים הנקובים הינם במסלול של יבוא מקביל. רכבים חדשים. יד 00, 0 ק"מ.

יבוא רכבים מהשנים 2019/20 מתבצע במסגרת מסלול של יבוא אישי.

דגם:
86

מחיר יבואן רשמי:
לא נמכר

מחיר S-M-C:
החל מ: 249,000 ₪

ניתן ליבא גם משומש 2019/20

דגם:
GR Cupra

מחיר יבואן רשמי:
לא נמכר

מחיר S-M-C:
החל מ: 299,000 ₪

ניתן ליבא גם משומש 2019/20

דגם:
Avalon

מחיר יבואן רשמי:
לא נמכר

מחיר S-M-C:
החל מ: 309,000 ₪

ניתן ליבא גם משומש 2019/20

דגם:
Sienna

מחיר יבואן רשמי:
לא נמכר

מחיר S-M-C:
החל מ: 299,000 ₪

ניתן ליבא גם משומש 2019/20

דגם:
VENZA

מחיר יבואן רשמי:
לא נמכר

מחיר S-M-C:
החל מ: 299,000 ₪

ניתן ליבא גם משומש 2019/20

דגם:
Highlander

מחיר יבואן רשמי:
לא נמכר עם המנוע החזק

מחיר S-M-C:
החל מ: 299,000 ₪ (3.5 ליטר)

ניתן ליבא גם משומש 2019/20

דגם:
4Runner

מחיר יבואן רשמי:
לא נמכר

מחיר S-M-C:
החל מ: 355,000 ₪

ניתן ליבא גם משומש 2019/20

דגם:
Sequoia

מחיר יבואן רשמי:
לא נמכר

מחיר S-M-C:
החל מ: 489,000 ₪

ניתן ליבא גם משומש 2019/20

דגם:
Tacoma

מחיר יבואן רשמי:
לא נמכר

מחיר S-M-C:
החל מ: 269,000 ₪

ניתן ליבא גם משומש 2019/20

דגם:
Tundra

מחיר יבואן רשמי:
לא נמכר

מחיר S-M-C:
החל מ: 299,000 ₪

ניתן ליבא גם משומש 2019/20

WhatsApp זמינים בוואטסאפ