Nissan

המחירים הנקובים הינם במסלול של יבוא מקביל. רכבים חדשים. יד 00, 0 ק"מ.

יבוא רכבים מהשנים 2019/20 מתבצע במסגרת מסלול של יבוא אישי.

דגם: Murano

מחיר יבואן רשמי:
לא נמכר

מחיר S-M-C:
החל מ: 275,000 ₪

ניתן ליבא גם משומש 2019/20

דגם: Pathfinder

מחיר יבואן רשמי:
לא נמכר

מחיר S-M-C:
החל מ: 285,000 ₪

ניתן ליבא גם משומש 2019/20

דגם: Armada

מחיר יבואן רשמי:
לא נמכר

מחיר S-M-C:
החל מ: 489,000 ₪

ניתן ליבא גם משומש 2019/20

דגם: GT-R

מחיר יבואן רשמי:
880,000 ₪

מחיר S-M-C:
התקשר למחיר

ניתן ליבא גם משומש 2019/20

דגם: Frontier

מחיר יבואן רשמי:
לא נמכר

מחיר S-M-C:
החל מ: 259,000 ₪

ניתן ליבא גם משומש 2019/20

WhatsApp זמינים בוואטסאפ