Jeep

מותג רכבי השטח של קרייזלר. במקור יוצר הרכב כרכב שטח לצבא האמריקאי בתקופת מלחמת העולם השניה.

דגמים עיקריים:
שירוקי, גרנד שירוקי, רנגלר, גלדיאטור

דגם: CHEROKEE

מחיר יבואן רשמי:
החל מ: 259,000 ₪

מחיר S-M-C:
החל מ: 229,000 ₪

ניתן ליבא גם משומש 2019/20

דגם: CAMPASS

מחיר יבואן רשמי:
החל מ: 219,000 ₪

מחיר S-M-C:
החל מ: 195,000 ₪

ניתן ליבא גם משומש 2019/20

דגם: GRAND CHEROKEE

מחיר יבואן רשמי:
החל מ: 324,900 ₪

מחיר S-M-C:
החל מ: 285,000 ₪

ניתן ליבא גם משומש 2019/20

דגם: WRANGLER

מחיר יבואן רשמי:
החל מ: 289,000 ₪

מחיר S-M-C:
החל מ: 269,000 ₪

ניתן ליבא גם משומש 2019/20

דגם: GLADIATOR

מחיר יבואן רשמי:
החל מ: 419,000 ₪

מחיר S-M-C:
החל מ: 359,000 ₪

ניתן ליבא גם משומש 2019/20

WhatsApp זמינים בוואטסאפ