Jeep

מותג רכבי השטח של קרייזלר. במקור יוצר הרכב כרכב שטח לצבא האמריקאי בתקופת מלחמת העולם השניה.

דגמים עיקריים:
שירוקי, גרנד שירוקי, רנגלר

דגם: RENEGADE

מחיר יבואן רשמי:
החל מ: 169,900 ₪

מחיר S-M-C:
החל מ: 149,900 ₪

חסכון ללקוח: 20,000 ₪

דגם: Gladiator

מחיר יבואן רשמי:
לא נמכר בארץ

מחיר S-M-C:
החל מ: 379,000 ₪

דגם: CAMPASS

מחיר יבואן רשמי:
החל מ: 215,900 ₪

מחיר S-M-C:
החל מ: 195,900 ₪

חסכון ללקוח: 20,000 ₪

דגם: WRANGLER

מחיר יבואן רשמי:
החל מ:330,000 ₪

מחיר משומש 2019:
החל מ: 259,000 ₪

מחיר S-M-C:
החל מ: 279,000 ₪

חסכון ללקוח:000,₪51

דגם: CHEROKEE

מחיר יבואן רשמי:
החל מ: 229,900 ₪

מחיר משומש 2019:
החל מ: 180,000 ₪

מחיר S-M-C:
החל מ: 209,900 ₪

חסכון ללקוח: 20,000 ₪

דגם: GRAND CHEROKEE

מחיר יבואן רשמי:
החל מ: 324,900 ₪

מחיר משומש 2019:
החל מ: 249,000 ₪

מחיר S-M-C:
החל מ: 289,000 ₪

חסכון ללקוח: 35,900 ש"ח

WhatsApp זמינים בוואטסאפ