Infinity

חטיבת היוקרה של קונצרן ניסן. החל להיות משווק בארה"ב ב-1989 ובכל העולם החל מ-2008.

דגמים עיקריים:
Q50 ,Q60

QX50, QX60, QX70, QX80

דגם: Q60

מחיר יבואן רשמי:
לא נמכר

מחיר S-M-C:
החל מ: 389,000 ₪

ניתן ליבא גם משומש 2019/20

דגם: QX55 דגם חדש

מחיר יבואן רשמי:
לא נמכר

מחיר S-M-C:
החל מ: 399,000 ₪


דגם: QX80

מחיר יבואן רשמי:
לא נמכר

מחיר S-M-C:
החל מ: 579,000 ₪

ניתן ליבא גם משומש 2019/20

WhatsApp זמינים בוואטסאפ